Tác giả :HIGHER ENGINEERING EDUCATION ALLIANCE PROGRAM (HEEAP)

(CHƯƠNG TRÌNH LIÊN MINH HỢP TÁC GIÁO DỤC NGÀNH KỸ THUẬT)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là 1 trong 5 trường Đại học Kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam tham gia Chương trình Liên minh Hợp tác Giáo dục Ngành Kỹ thuật (HEEAP). Đây là chương trình hợp tác giữa chính phủ – doanh nghiệp – nhà trường nhằm cải tiến giáo dục kỹ thuật và nâng cao chất lượng đội ngũ lao động kỹ thuật cao tại Việt Nam.

Tham gia Chương trình là các đối tác:

- Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID),
- Trường Kỹ Thuật Ira A. Fulton thuộc Đại Học Arizona State University (ASU)
- Tập đoàn Intel

và các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Việt Nam nhằm mục đích đổi mới giáo dục kỹ thuật theo hướng tăng cường thực hành, giảng dạy và học tập tích cực.

Nội dung quan trọng nhất của chương trình HEEAP là đào tạo giảng viên. Từ năm 2010, 25 giảng viên từ 5 trường đại học Việt Nam đã tham dự khóa tập huấn 6 tuần tại ASU và cùng tập trung thảo luận về cải tiến và thiết kế chương trình. Nhóm 25 giảng viên đầu tiên này đã thực hiện các thay đổi về chương trình, thiết kế các khóa học mới và cải tiến các khóa học và các bài tập lab hiện có dựa trên các chuẩn đầu ra của sinh viên. Hàng năm, các giảng viên từ Việt Nam sẽ qua Mỹ tập huấn và trở về trường đại học của mình để hướng dẫn các đồng nghiệp về các phương pháp giảng dạy mới. Với cách tiếp cận hệ thống, HEEAP phối hợp với các hiệu trưởng và Bộ Giáo dục và Đào tạo để hỗ trợ đổi mới.

Trong năm 2011, HEEAP được mở rộng sang hệ cao đẳng nghề. Số sinh viên đăng kí học cao đẳng đang có xu hướng giảm sút. Cụ thể, số sinh viên học các chương trình kỹ thuật chưa đủ để đáp ứng các ngành sản xuất công nghệ cao đang phát triển tại Việt Nam. HEEAP sẽ mở rộng chương trình đối với các trường cao đẳng dựa trên cơ cấu chương trình và kết quả của chương trình cải tiến giáo dục kỹ thuật. HEEAP cũng sẽ tập trung vào việc thay đổi nhận thức về việc học nghề tại trường cao đẳng và chọn nghề tương lai thông qua chương trình thông tin/truyền thông đến phụ huynh và học sinh và cấp học bổng cho sinh viên nữ chọn học ngành kỹ thuật tại các trường cao đẳng.

Ngành công nghệ cao đang phát triển tại Việt Nam có tiềm năng kinh tế cao. Nếu có hỗ trợ và cơ sở hạ tầng thích hợp, Việt Nam có cơ hội để phát triển một hệ thống đa dạng và năng động đóng góp vào năng suất lao động toàn cầu bao gồm sản xuất công nghệ, nghiên cứu và phát triển, thiết kế phần cứng/phần mềm cũng như hỗ trợ kỹ thuật và vận hành. HEEAP mang đến một khung chương trình có thể mở rộng tại nhiều đại học, tăng số giảng viên được đào tạo và các chương trình tham gia để đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành công nghiệp.

Chương trình đã có số vốn hơn 5 triệu đô la Mỹ trong đó 2 triệu đô từ USAID. Các công ty, tập đoàn tham gia đã có Intel, Siemens, Tektronix và các công ty khác.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 20,179

Tổng truy cập:206,718