Tác giả :
THÔNG BÁO
Về việc mở Lớp thử nghiệm kỹ năng viết báo khoa học theo yêu cầu của GS. Ted Knoy

Kính gửi: Khoa Cơ khí chế tạo máy

Trong đợt tháng 12/2014, Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế đã mời GS. Ted Knoy từ Hoa Kỳ về thực hiện seminar Kỹ năng viết báo khoa học cho giảng viên trong trường hoàn toàn miễn phí. GS. Ted Knoy đồng ý quay trở lại để tiếp tục thực hiện các seminar tiếp theo vào các mốc thời gian là tháng 4, tháng 8 và tháng 12 hàng năm. Tuy nhiên, GS. Knoy yêu cầu giữa các khoảng thời gian này, nhà trường tổ chức các lớp thực hành thử nghiệm (Pilot course) để duy trì liên tục nhiệt huyết và luyện tập kỹ năng cho các giảng viên, đồng thời là bước chuẩn bị cho đợt tập huấn tiếp theo.
Do vậy, để đáp ứng yêu cầu này, Ban Giám Hiệu đã phê duyệt cho Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế mở lớp Pilot course lần thứ 1 như sau:

1. Giáo viên hướng dẫn (do GS. Knoy chỉ định): GV. Trần Thị Thanh Kiều - Khoa Ngoại ngữ (hướng dẫn chính) và GV. Mai Võ Trúc Phương (trợ giảng)

2. Đối tượng tham dự lớp học: GV trẻ của Khoa Cơ Khí Chế tạo máy

3. Thời gian tổ chức lớp học: 2 giờ/buổi × 2 buổi/tuần × 3 tuần (từ 16/03/2015 đến 06/04/2015)

Kính đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa Cơ khí chế tạo máy hỗ trợ cử 10 giảng viên trẻ của Khoa tham dự lớp học này. Thời gian cụ thể của từng buổi học sẽ do Khoa sắp xếp thuận tiện nhất cho các giảng viên tham dự.

(Lưu ý: Các giảng viên được đề cử phải tham dự các buổi học đầy đủ và nghiêm túc).

Trân trọng!
Phòng QLKH-QHQT
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 13,182

Tổng truy cập:149,396