Tác giả :

QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QHQT

A. Chức năng:
1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong các hoạt động hợp tác quốc tế.
2. Tổ chức tìm kiếm cơ hội, ký kết các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường.
3. Tổ chức đào tạo các chương trình với đối tác nước ngoài.
4. Tìm kiếm, điều phối các dự án có yếu tố nước ngoài.

B. Nhiệm vụ:
1. Liên hệ đặt cơ sở hợp tác với các tổ chức quốc tế.
2. Đề xuất, ký kết các hoạt động hợp tác với các trường đại học, các viện, tổ chức nước ngoài.
3. Tổ chức các hoạt động trao đổi GV và SV của Trường.
4. Tổ chức các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài, du học tại chỗ và tư vấn du học.
5. Tổ chức dịch thuật các văn bản có ngôn ngữ nước ngoài.
6. Tìm kiếm, điều phối các dự án có yếu tố nước ngoài.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
        CÁC ĐỊA CHỈ LIÊN KẾT            
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 37 221 223 - Số nội bộ: 8880 hoặc 8884
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 18,237

Tổng truy cập:210,834