Tác giả :
THÔNG BÁO

DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC “ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY KỸ NĂNG SỐNG
VÀ NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT CỦA THẾ KỶ 21:
BÀI HỌC THỰC TIỄN TỪ CÁC QUỐC GIA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á”

Kính gửi : Các đơn vị.

Phòng QLKH-QHQT xin thông báo đến các Đơn vị về Diễn đàn giáo dục quốc tế chủ đề: “Đổi mới công tác giảng dạy kỹ năng sống và những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21: Bài học thực tiễn từ các quốc gia khu vực Đông Nam Á” do Trung Tâm SEAMEO RETRAC tổ chức như sau:
1. Mục đích: Nhằm chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm trong việc đổi mới công tác giảng dạy kỹ năng sống và những kỹ năng cần thiết khác trong thế kỷ 21 tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tham dự diễn đàn có sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Giáo dục các nước Đông Nam Á và các chuyên gia giáo dục trong lĩnh vực giảng dạy kỹ năng mềm trong khu vực.
2. Ngôn ngữ diễn đàn: Tiếng Anh (không có phiên dịch)
3. Đối tượng tham dự: tất cả giảng viên có quan tâm.
4. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: từ 14h00 đến 17h00, ngày 25 tháng 09 năm 2014.
- Địa điểm: Trung tâm SEAMEO RETRAC, 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM
5. Đăng ký tham dự : Quý Thầy/Cô vui lòng gửi thông tin đăng ký (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại di động, địa chỉ email) về Phòng Quản lý Khoa học – Quan hệ Quốc tế trước ngày 14/09/2014 theo địa chỉ email : yen.huynh@hcmute.edu.vn 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ Cô Yến, Phòng Quản lý Khoa học – Quan hệ Quốc tế (ĐT: 37 221 223, số nội bộ: 8164 - Email: yen.huynh@hcmute.edu.vn )

Trân trọng.
Phòng QLKH-QHQT

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 14,164

Tổng truy cập:138,772