Tác giả :
1. Nghị định số 136/2007/NĐ­CP ngày 17/08/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

2. Nghị định số 65/2012/NĐ­CP ngày 06/09/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ­CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

3. Nghị định 06/2010/NĐ­CP, ngày 25/01/2010 của Chính phủ Quy định những người là công chức;

4. Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA­BNG của Bộ Công An – Bộ Ngoại Giao ngày 06/10/2009 về việc “Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ­CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam;

5. Thông tư số 03/2016/TT­BNG, ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao về việc Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực;

6. Thông tư số 29/2016/TT­BCA, ngày 06/07/2016 của Bộ Công an hướng dẫn cấp, sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam;

7. Thông tư số 07/2013/TT­BCA, ngày 30/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT­BCA, ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn cấp, sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/09/2006 của Bộ Công An hướng dẫn thực hiện quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

8. Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26/05/2014 ban hành quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
        CÁC ĐỊA CHỈ LIÊN KẾT            
 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 37 221 223 - Số nội bộ: 8880 hoặc 8884
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 18,148

Tổng truy cập:218,757