Tác giả :
1. PGS.TS Ngô Văn Thuyên
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng trường kiêm Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế
Điện thoại: +84 8 37 221 223 (Nội bộ: 4-8903)
Email: thuyen.ngo@hcmute.edu.vn

2. TS. Nguyễn Vũ Lân
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế
Điện thoại: +84 8 37 221 223 (Nội bộ: 4-8882)
Email: lannv@hcmute.edu.vn

3. KS. Huỳnh Hà Yến
Chức vụ: Chuyên viên Quan hệ Quốc tế
Điện thoại: +84 8 37 221 223 (Nội bộ: 4-8884)
Email: yen.huynh@hcmute.edu.vn

4. ThS. Bùi Tiến Thịnh 
Chức vụ: Chuyên viên Quan hệ Quốc tế
Điện thoại: +84 8 37 221 223 (Nội bộ: 4-8880)
Email: thinhbt@hcmute.edu.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 20,172

Tổng truy cập:206,711