Tác giả :
1. TS. Võ Viết Cường
Chức vụ:Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế kiêm Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế
Điện thoại: +84 8 37 221 223 (Nội bộ: 4-8441)
Email: cuongvv@hcmute.edu.vn

2. ThS. Lý Thiên Trang
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế
Điện thoại: +84 8 37 221 223 (Nội bộ: 4-8442)
Email: tranglt@hcmute.edu.vn

3. TS. Nguyễn Vũ Lân
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế
Điện thoại: +84 8 37 221 223 (Nội bộ: 4-8443)
Email: lannv@hcmute.edu.vn

4. KS. Huỳnh Hà Yến
Chức vụ: Chuyên viên Quan hệ Quốc tế
Điện thoại: +84 8 37 221 223 (Nội bộ: 4-8449)
Email: yen.huynh@hcmute.edu.vn

5. CN. Nguyễn Thị Nga 
Chức vụ: Chuyên viên Quan hệ Quốc tế
Điện thoại: +84 8 37 221 223 (Nội bộ: 4-8448)
Email: ntnga@hcmute.edu.vn

6. CN. Đặng Huỳnh Diễm Phượng
Chức vụ: Chuyên viên Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế
Điện thoại: +84 8 37 221 223 (Nội bộ: 4-8440)
Email: dphuong@hcmute.edu.vn

7. CN. Đặng Ánh Hồng
Chức vụ: Chuyên viên Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế
Điện thoại: +84 8 37 221 223 (Nội bộ: 4-8445)
Email: anhhong@hcmute.edu.vn

8. CN. Trần Trọng Phát
Chức vụ: Chuyên viên Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế
Điện thoại: +84 8 37 221 223 (Nội bộ: 4-8446)
Email: trongphat@hcmute.edu.vn

9. CN. Nguyễn Thị Thanh Phương
Chức vụ: Chuyên viên Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế
Điện thoại: +84 8 37 221 223 (Nội bộ: 4-8444)
Email: thanhphuong@hcmute.edu.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 10,123

Tổng truy cập:130,627