Tác giả :
SỨ MẠNG
Là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu Việt Nam. Liên tục đổi mới sáng tạo, cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học chất lượng cao trong các lĩnh vực: giáo dục nghề nghiệp, khoa học, công nghệ, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và khu vực.
 (Kèm theo Quyết định số 2057/QĐ-ĐHSPKT ngày 31 tháng 10 năm 2016)

TẦM NHÌN 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM sẽ trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hàng đầu Việt Nam, ngang tầm với các trường đại học uy tín trong khu vực và thế giới. 
 (Kèm theo Quyết định số 2057/QĐ-ĐHSPKT ngày 31 tháng 10 năm 2016)

CÁC GIÁ TRỊ CƠ BẢN

Các giá trị cơ bản của một nền giáo dục tiên tiến; hiện đại đã, đang và sẽ được Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh tôn vinh, gìn giữ, phát huy một cách sáng tạo là:
+ Giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam.
+ Nâng đỡ tài năng và tính sáng tạo; chú trọng đào tạo kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp.
+ Tôn trọng lợi ích của người học và của cộng đồng. Xây dựng xã hội học tập.
+ Đề cao chất lượng, hiệu quả và sự đổi mới trong các hoạt động.
+ Hội nhập, hợp tác và chia sẻ.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 20,165

Tổng truy cập:206,704