Tác giả :

QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QHQT

A. Chức năng:
1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong các hoạt động hợp tác quốc tế.
2. Tổ chức tìm kiếm cơ hội, ký kết các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường.
3. Tổ chức đào tạo các chương trình với đối tác nước ngoài.
4. Tìm kiếm, điều phối các dự án có yếu tố nước ngoài.

B. Nhiệm vụ:
1. Liên hệ đặt cơ sở hợp tác với các tổ chức quốc tế.
2. Đề xuất, ký kết các hoạt động hợp tác với các trường đại học, các viện, tổ chức nước ngoài.
3. Tổ chức các hoạt động trao đổi GV và SV của Trường.
4. Tổ chức các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài, du học tại chỗ và tư vấn du học.
5. Tổ chức dịch thuật các văn bản có ngôn ngữ nước ngoài.
6. Tìm kiếm, điều phối các dự án có yếu tố nước ngoài.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
        CÁC ĐỊA CHỈ LIÊN KẾT            
 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 37 221 223 - Số nội bộ: 8230
E-mail: vp.congdoan@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 24,271

Tổng truy cập:258,514